top of page

    MOTTO :  „A pregăti viitorul nu înseamnă  decât a crea prezentul”

                                 Antoine de Saint Exupery

Bun venit la Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare și Sfânt" Dobrovăț!

                                   MISIUNEA
   

            Şcoala noastră își propune să ofere o educație de înaltă calitate, astfel încât fiecare elev să devină capabil  să trăiască împreună cu ceilalți pentru a fi cetățean european activ, deschis și reflexiv, într-un mediu şcolar demn,  responsabil, democratic şi moral, prin promovarea valorilor și conștientizarea necesității îmbunătățirii continue a calității actului instructiv-educativ și prin realizarea unui parteneriat permanent școală – elevi - părinți - comunitatea locală, raportându-ne permanent la standardele și practicile din Uniunea Europeană.

                                           

 VALORI ŞI PRINCIPII

            CULTIVATE ŞI PROMOVATE ÎN ŞCOALĂ

        Punând accent pe dezvoltarea unui sentiment de aparteneță la o comunitate instituțională de prestigiu, dorind să creeze în rândul elevilor un sentiment ridicat de stimă de sine, şcoala noastră promovează importante elemente de cultură organizațională prin:

 • Profesionalism 

 • Performanţa 

 • Încrederea 

 • Onestitatea 

 • Creativitatea

 • Forţa echipei 

 • Solidaritatea

 • Respectul  

 • Dreptul la şanse egale 

 • Libertatea cunoaşterii, a gândirii şi a exprimării 

                                   VIZIUNEA

  ,,O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume.”

                                                          Immanuel Kant

       În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o permanentă interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia: activitatea managerial - administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de reglementări normative de ordin extern (emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi etc).

       În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadrele didactice fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

   Conducerea şcolii colaborează foarte bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

  

TELEFON VERDE NAȚIONAL* 0800801100                                                            TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI* 0800816232

CONTACT

Denumirea școlii:

     ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”

Adresa: comuna Dobrovăț, județul Iași

Tipul școlii: gimnaziu, cursuri de zi

Telefon : 0232/321220

E-mail:  scoaladobrovat@yahoo.com

Facebook: Scoala Gimnaziala Dobrovat

 

MERGI LA:

 • Wix Facebook page
Contact

ȘTIRI

Screenshot 2022-01-27 105548.png
bottom of page